Hop til hovedindholdet

ABAforeningen logo

ABAforeningens forældrekonference 25. januar 2014 i Ullerslev Forsamlingshus


Dato og tid

Lørdag d. 25. januar 2014 kl. 10:00 til 16:30

Tilmeldingsfrist

Torsdag d. 23. januar 2014 kl. 23:00

Sted

Ullerslev Forsamlingshus, Odensevej 44, 5544 Ullerslev Ullerslev Forsamlingshus
Odensevej 44
5544 Ullerslev

ABAforeningens forældrekonference 25. januar 2014 i Ullerslev Forsamlingshus


Arrangementsbeskrivelse

-------

Kære ABA-forældre!

ABA-foreningen inviterer hermed til forældrekonference lørdag d. 25. januar kl. 10:00 på Fyn.

Målgruppen for dette arrangement er forældre, der allerede træner eller snart skal i gang med at træne ABA. Vi har sammensat et program, som dækker nogle af de emner og potentielle problemer, som de fleste forældre til ABA-børn møder i disse tider. Emnerne har relevans for alle, men oplægget om skolereformen er i sagens natur mest aktuelt for forældre med skolesøgende børn, så hvis man har et førskolebarn, som først skal i skole om mange år, og man er presset på tid, kan man måske godt springe det første oplæg over og komme til frokost.

Forældrekonferencen er også tænkt som et netværksarrangement, hvorfor vi beder folk om at tage navneskilt på med navn og kommunenavn, når de kommer, så man kan finde dem, man måske har skrevet med på forum, eller som kommer fra samme kommune som en selv.

Forældrekonferencen finder sted i Ullerslev Forsamlingshus' lille sal. Adressen er Odensevej 44, 5544 Ullerslev. Det ligger tæt på motorvejen, og der går bus fra både Odense og Nyborg (Bus nr. 191).

Vi har plads til 42 deltagere. Det vil derfor være en fordel at tilmelde sig så hurtigt som muligt, da vi forventer at få fuldt hus. Vær opmærksom på, at det ikke er muligt at tage børn med. Der vil være let forplejning: Formiddagskaffe, vand, sandwich til frokost og kaffe og kage om eftermiddagen.

Pris

100,- for medlemmer af ABA-foreningen
150,- for ikke-medlemmer (man kan melde sig ind på abaforeningen.dk).

Man tilmelder sig arrangementet ved at købe en billet her på nemtilmeld. 

Program

10:00-10:30 Ankomst, kaffe, udlevering af navneskilte og networking
10:30-12:00 Skolereformen og hjemmetræning i en større kommune (Søren K. Pedersen) 12:00-12:30 Frokost og networking
12:30-14:30 DUKH - med fokus på hjemmetræning (Hanne Wennicke)
14:30-14:45 Kaffepause
14:45-16:15 Etik i ABA-behandlingen og Ido in Autismland (Peter Westh)
16:15-16:30 Afrunding og farvel for denne gang

Oplæg og oplægsholdere:

Søren Kronborg Pedersen, Aarhus Kommune
Skolereformens muligheder og udfordringer set fra et kommunalt perspektiv i forhold til ABA og hjemmetræning - med afsæt i arbejdet i Børn og Unges i Aarhus kommunes gives praksiseksempler samt overvejelser om, hvordan opgaven med den ny skolereform og ABA hjemmetræning kan gribes an. Søren Kronborg Pedersen, Cand. Pæd. Soc. er konsulent og ABA koordinator i Børn og Unge, Aarhus kommune. Søren har i en årrække stået for at planlægge organiseringen, gennemførelsen og evalueringen af ABA i Aarhus kommune samt arbejdet meget med den strategiske dimension i forhold til det politiske og forvaltningsmæssige niveau i kommunen. Alt sammen i et tæt samarbejde med ABA-foreningen i Aarhus Kommune.

Hanne Wennicke, DUKH
DUKH er en selvejende institution under Social-, Børne- og Integrationsministeriet. De skal medvirke til at styrke retssikkerheden for mennesker med et handicap ved at give uvildig rådgivning til mennesker med handicap og deres pårørende i sager, der måske er gået i hårdknude, eller hvor borgeren føler sig uretfærdigt behandlet.

Hanne Wennicke er den konsulent, der primært sidder med hjemmetræningssagerne. Hun har også stor erfaringen indenfor de andre paragraffer, som handicapfamilier ofte benytter sig af, bl.a. omkring merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste. Hun kan ikke gå ind i konkrete sager til foredraget, men hvis der er emner, som I som deltagere specifikt ønsker belyst, skal I endelig skrive en mail til Anne på anne snabela annelo punkt dk, som så vil videreformidle det.

Peter Westh, formand for ABAforeningen
ABA har altid været en kontroversiel metode – og vi, som vælger at bruge den, vænner os hurtig til kritik. Hvis man som ABA-forælder læser hvad der er skrevet gennem tiden eller bevæger sig ind i debatfora på nettet, bliver man let slået af den voldsomme tone. Især nogle voksne med autisme føler tydeligvis ABA som et overgreb, som udtryk for et sygt og totalitært menneskesyn.

Det kan være svært at stille noget op over for denne, meget ideologiske kritik. Den virker så fjern fra det, vi faktisk går og foretager os med vores børn. Men i de senere år er der også mennesker, som selv har været i ABA-behandling, der er begyndt at fortælle deres historier. Og det er ofte hjerteskærende læsning. Hvad kan vi bruge disse vigtige fortællinger til? Er der noget at lære? Er der noget, vi som forældre bør gøre anderledes?

Peter er far til Sara (f. 2003, infantil autisme med middelsvær mental retardering) som går på friskole i kombination med hjemmetræning om eftermiddagen. Han har været ABA-foreningens formand siden 2010. Oplægget vil arbejde videre med nogle af de problemstillinger, som Peter rejste på sidste års landsmødeworkshop om Etiske Dilemmaer i ABA-behandlingen.

 

Vi glæder os til at se jer!

 

Venlig hilsen

ABAforeningen

 

(Når du har trykket på Tilmeld, skal du bladre op igen og kigge øverst i højre side)

 

Find vej til arrangementet

Klik for at se et kort med stedets placering hos Google Maps >