Hop til hovedindholdet

ABAforeningen logo

Forældrekursus: ABA-indsats for børn med autisme


Dato og tid

Lørdag d. 18. marts 2017 kl. 10:30 til søndag d. 19. marts 2017 kl. 14:30

Tilmeldingsfrist

Onsdag d. 15. marts 2017 kl. 08:00

Sted

Roskilde Vandrehjem, Vindeboder 7, 4000 Roskilde Roskilde Vandrehjem
Vindeboder 7
4000 Roskilde

Forældrekursus: ABA-indsats for børn med autisme


Arrangementsbeskrivelse

Målgruppe
Forældre, som har et barn inden for det autistiske spektrum og som gerne vil vide mere om ABA. Forældre som for nylig har startet et ABA-forløb op, kan også med fordel deltage.

Formål

Formålet med kurset er: 

  • at introducere til grundsyn, handicapforståelse og centrale elementer i anvendt adfærdsanalyse (ABA)
  • at give overblik over de væsentligste elementer i en intensiv ABA-indsats
  • at give indblik i de resultater, ABA kan give, og hvordan ABA påvirker familiens liv
  • at klæde forældre på til at søge om, tilrettelægge og gennemføre af et hjemmetræningsforløb.
  • At give forældre i et netværk af andre i samme situation som dem selv

Hvis det er muligt, anbefaler vi at begge forældre deltager i kurset, så I har mulighed for at dele oplevelsen, diskutere de mange informationer og indtryk og danne jer en fælles forståelse. 


Program

(med forbehold for ændringer)

Lørdag den 18. marts 2016

Kl. 10.30 – 11.15 Velkomst ved kursusleder og arrangører
Formål med kurset, indhold, arbejdsformer, praktiske forhold,
Præsentationsrunde – hver familie præsenterer sig selv, deres børn, hvor de er og hvilke overvejelser, de gør sig

kl. 11.15 – 12.30 Hvad er det det særlige ved ABA?
Oplæg ved Linda Lundgaard Andersen
Introduktion til ABA – der lægges især vægt på autismeforståelse, træningsprincipper, dataindsamling, inklusion, forældreinddragelse, evalueringsresultater. Præsentationen er krydret med træningsbilleder fra forskellige danske børn, der arbejder efter ABA-principper. inkl. spørgsmål og diskussion.

Kl. 12.30 - 13.15 Frokost

Kl. 13.15 – 15.00 ABA-træning af et barn i førskolealderen
Oplæg ved Jakob Alsing Axen, far til Sarah
Præsentation af et ABA-hjemmetræningsforløb for et børnehavebarn: Træningsindhold, resultater, problemer og hvordan de er blevet løst. Videoklip inddrages.

15:00 - 15:30 Kaffe

Kl. 15.30 – 17.30 ABA-træning af et skolebarn
Ved Grace Damasco, mor til Nelson
Præsentation af et hjemmetræningsprogram kombineret med inklusion i almindelig folkeskole. Indsatsens indhold og resultater, samarbejdet med skolen osv.

18.30 Middag
Uformel snak og samvær

Kl. 20.30 ABA-foreningen. Hvad kan den?
Oplæg ved Peter Westh, formand ABA-foreningen
Hvad er formålet med foreningen og hvad kan den hjælpe med?
Spørgsmål og diskussion

Søndag den 19. marts

Kl. 9.00 -10.15 Fuldtidshjemmetræning af et lille barn med autisme
Ved Morten Gersborg-Hansen, far til William
Skønt langt de fleste børn i ABA-træning går i dagtilbud eller skole, er der også børn med så store udfordringer, at det ikke umiddelbart giver mening. Præsentation af et fuldtids-hjemmetræningsprojekt.

Kl. 10.15 - 10.45 Kaffepause

Kl. 10.45 – 11.30 At søge om og tilrettelægge ABA-hjemmetræning
ved Joi Bay, forskningsredaktør, www.abaforum.dk
Gennemgang af lovens muligheder for at skaffe finansiering af hjemmetræning, og for at etablere samarbejde med dagtillbud eller skole. God tid til spørgsmål fra deltagere.


Kl. 12.00 – 13.00 Frokost

Kl. 13.00 – 14.00 Panel med forskellige ABA-aktører
Formålet er at give deltagerne lejlighed til at stille spørgsmål og diskutere ABA metoden og tidlig intensiv behandling med en række forskellige repræsentanter, som alle har stor erfaring med metoden.

Kl. 14.00-14:30 Evaluering og afrunding

Kursusleder og arrangører
Linda Lundgaard Andersen, Ph.d., medredaktør ABA-forum, professor i pædagogik ved Roskilde Universitetscenter, Peter Westh, lektor, formand for ABA-foreningen


Pris og betaling
Kursus og ophold koster 1750 kr for par og 975 kr. for de, der deltager alene. Prisen dækker overnatning (dobbelværelse eller enkeltværelse) samt fuld forplejning, dog ikke drikkevarer til frokoster og aftensmad.

Vi opfordrer til at I søger jeres kommune om dækning af udgiften. Hvis jeres barn har en diagnose og/eller har betydeligt og varigt nedsat funktionsevne er det muligt at få den dækket efter servicelovens §41 (merudgifter).

Find vej til arrangementet

Klik for at se et kort med stedets placering hos Google Maps >